Onze expertises

Er zijn verschillende soorten expertises (minnelijke medische expertises, scheidsrechterlijke procedures ‘arbitrage’, gerechterlijke expertises, gemeenschappelijke onderzoeken). Voor iedere soort expertise gelden er specifieke regels en specifieke opdrachten die door deskundigen dienen beantwoord te worden. Uw raadsgeneesheer zorgt dat uw belangen hierbij correct worden verdedigd.

Het verwarrende voor velen is dat er verschillende soorten expertises bestaan, doch ook verschillende soorten verzekeringscontracten (school/sport ongevallen, persoonlijke polissen ongevallen, gewaarborgd inkomen, reisverzekering, premievrijstellingen...) die allen hun specifieke contractuele beperkingen en verschillende vergoedingsstelsels hanteren. Hierbij kan uw raadsgeneesheer u op correcte manier informeren.

Belangrijk is dat de raadsgeneesheer beschikt over alle relevante stukken in het dossier. deze relevante stukken zijn medische en paramedische verslagen, voorschriften van behandelingen (oa kiné), radiografische onderzoeken en andere stukken. Deze stukken dienen minimum 10 dagen voor het onderzoek beschikbaar te zijn ter voorstudie van het dossier. Het dient een geordend en chronologisch dossier te zijn.

Tijdens het deskundig onderzoek zal er een uitgebreide ondervraging over verloop en klachten worden verricht en eveneens een klinisch onderzoek. Tracht eventueel op voorhand klachten bondig te noteren.

Iedere partij kan in een geschil bijgestaan worden door een raadsheer (advocaat) en/of raadsgeneesheer. De keuze van de raadsgeneesheer staat partijen vrij. Deze raadsgeneesheer kan ook door uw rechtsbijstandsverzekering worden voorgesteld.

Men kan een polis gewaarborgd inkomen hebben afgesloten in geval van arbeidsongeschiktheid. Dit kan als zelfstandige of als bijverzekering voor loontrekkenden.  In deze polisvoorwaarden wordt bepaald met welke factoren dient rekening gehouden te worden bij de bepaling van de fysieke en/of economische ongeschiktheden.  Tevens bepalen deze polissen de uitsluitingen of beperkingen van uitkeringen.