Onze expertises

Er zijn verschillende soorten expertises (minnelijke medische expertises, scheidsrechterlijke procedures ‘arbitrage’, gerechterlijke expertises, gemeenschappelijke onderzoeken). Voor iedere soort expertise gelden er specifieke regels en specifieke opdrachten die door deskundigen dienen beantwoord te worden. Uw raadsgeneesheer zorgt dat uw belangen hierbij correct worden verdedigd.

Het verwarrende voor velen is dat er verschillende soorten expertises bestaan, doch ook verschillende soorten verzekeringscontracten (school/sport ongevallen, persoonlijke polissen ongevallen, gewaarborgd inkomen, reisverzekering, premievrijstellingen...) die allen hun specifieke contractuele beperkingen en verschillende vergoedingsstelsels hanteren. Hierbij kan uw raadsgeneesheer u op correcte manier informeren.

Belangrijk is dat de raadsgeneesheer beschikt over alle relevante stukken in het dossier. deze relevante stukken zijn medische en paramedische verslagen, voorschriften van behandelingen (oa kiné), radiografische onderzoeken en andere stukken. Deze stukken dienen minimum 10 dagen voor het onderzoek beschikbaar te zijn ter voorstudie van het dossier. Het dient een geordend en chronologisch dossier te zijn.

Tijdens het deskundig onderzoek zal er een uitgebreide ondervraging over verloop en klachten worden verricht en eveneens een klinisch onderzoek. Tracht eventueel op voorhand klachten bondig te noteren.

Iedere partij kan in een geschil bijgestaan worden door een raadsheer (advocaat) en/of raadsgeneesheer. De keuze van de raadsgeneesheer staat partijen vrij. Deze raadsgeneesheer kan ook door uw rechtsbijstandsverzekering worden voorgesteld.

Dit is gebaseerd op art. 1384 van het burgerlijk wetboek: ‘Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft.'

Bij onder andere verkeersongevallen of slagen en verwondingen wordt het slachtoffer vergoed voor de schade die hem/haar werd toegebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met verscheidene schadeposten zoals arbeidsongeschiktheid, persoonlijke en huishoudelijke ongeschiktheid. Ook andere schaden, zo relevant, worden begroot (esthetische schade, andere schade). Eventuele noodzaak tot prothese en orthese wordt bepaald en zo nodig worden reserves voor evolutie en/of verdere behandeling in de toekomst voorbehouden.

De opdracht voor de raadsgeneesheren en deskundigen wordt steeds duidelijk omschreven. Deze vindt men bij gerechtsexpertises in het door de rechter uitgesproken tussenvonnis of tussenarrest. Bij minnelijke medische expertises en arbitrages worden deze bepaald in een protocol minnelijke medische expertise, ondertekend door beide partijen.