Kosten

A

De kosten van deskundige onderzoeken en het eventueel bijwonen van expertises als raadsgeneesheer worden gedragen door de rechtsbijstandsverzekering, zo van toepassing

B

Indien U niet beschikt over rechtsbijstandverzekering, zijn de kosten ten uwe laste. Deze worden niet terugbetaald door de mutualiteit. De begroting is afhankelijk van de uitgebreidheid van het dossier, het aantal bij te wonen expertise zittingen etc.. Deze kosten worden begroot conform de richtlijnen van de beroepsvereniging. Wij zullen U hierover bij opstarten van een dossier correct informeren. Sedert 01.01.2022 zijn we BTW plichtig.

C

De opdrachten in functie van de rechtbanken worden begroot door de voorzitter van de rechtbank.

D

Bij scheidsrechterlijke procedures (‘arbitrages’) wordt in het protocol van de minnelijke medische expertises, ondertekend door de partijen, bepaald wie de erelonen dient te betalen.